De Boog en de andere CSO scholen zullen – net als de andere Apeldoornse scholen – op donderdag 30 en vrijdag 31 januari geen lessen geven.
Dit betekent dus dat  de 1e, 2e en 3e klassen geen les hebben. De stages voor de leerlingen van klas 4, 5 en 6 gaan wel gewoon door.
Als team gaan wij die dagen hard aan de slag om aan de onderwijskwaliteit te werken, na te denken over hoe wij ons onderwijs anders kunnen organiseren en welke werkdrukmaatregelen effectief kunnen zijn.
Waarom een staking?
Begin november ging het kabinet akkoord met een extra bijdrage voor onderwijs. Dit bedrag is echter vooral een eenmalig impuls, terwijl er structureel meer geld nodig is voor goed onderwijs nu en in de toekomst. Met incidenteel geld kunnen geen investeringen worden gedaan voor bijvoorbeeld structurele werkdrukverlaging. Het dreigende personeelstekort heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs.
Door de scholen deze dagen te sluiten maken onze leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel aan de Haagse politiek de zorgen opnieuw zichtbaar.
Apeldoornse manifestatie
De onderwijsinstellingen in Apeldoorn organiseren vrijdag 31 januari gezamenlijk een manifestatie op een centrale plek in het centrum van Apeldoorn. De besturen roepen hun medewerkers op om aan deze actie deel te nemen. Ouders die de scholen willen steunen tijdens deze actie zijn uiteraard zeer welkom.
Met vriendelijke groeten,
Patricia Lambooij-Jansen
directeur