CSO De Boog heeft van de Gemeente Apeldoorn de Verkeersmaquette cadeau gekregen! Deze prachtige koffer is afgelopen week in ontvangst genomen door de directeur van onze school.
Laura Verbruggen-Vriese en Carolus de Jong…heel erg bedankt namens het team en alle leerlingen.
https://m.youtube.com/watch?v=-W99d2FmoDY

Je rijbewijs halen…
Veel jongeren kijken er naar uit.
Het begint natuurlijk met het behalen van het theorie examen. Dit is helaas een struikelblok voor veel mensen.
Om toekomstig automobilisten hierbij te helpen is de
Theoriemap Rijbewijs B ontwikkeld.
De map is opgedeeld in 10 overzichtelijke modules.
Met makkelijker geschreven teksten en veel afbeeldingen ter ondersteuning kunnen kandidaten, die moeite hebben met het gewone lesboek, zich toch alle benodigde leerstof eigen maken.
Tussendoor worden er veel oefenvragen gesteld zodat je weet of je de lesstof goed begrepen hebt.
De map kan als lesmethode op (rij)scholen gebruikt worden, maar ook particulier aangeschaft worden.
Veel leerlingen leren niet door alleen theoretische lesstof tot zich te nemen, maar juist door praktisch bezig te zijn en situaties voor zich te zien. Zeker in het verkeer kan dit veel gevaarlijke situaties voorkomen.Door het inzetten van de Verkeersmaquette kunnen verkeerssituaties en verkeersregels beeldend gemaakt worden en -op een door de leerlingen bepaald tempo- stap voor stap voorgedaan en uitgelegd worden. In de veiligheid van de klas maken leerlingen kennis met de verkeerssituaties die ze buiten tegen kunnen komen als verkeersdeelnemer. Ze leren veilige keuzes te maken in hun verkeersgedrag. Met de Verkeersmaquette kunnen leerlingen voorbereid worden op een veilige en zelfstandige deelname aan het verkeer.

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen en staande mensen
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon