Wat een geweldig resultaat!
VCA certificaat in the pocket!
7 blije koppies!
Bedankt Wilfried Langeslag.

Examen VCA