Gastles klas 4 #leerlingalert
We willen voorkomen dat jongeren in de misdaad terecht komen. We zetten in op bewustwording en vergroting van kennis over (de risico’s en verschijningsvormen van) misdaad. Dat doen we door het geven van een bewustwordingsles aan jongeren, ouders en medewerkers van scholen.