Ons onderwijs

We maken onderscheid tussen de onderbouw (klassen 1 en 2) en de bovenbouw (klassen 3, 4 en 5). Verder vindt u op deze pagina informatie over de lesuren en de extra activiteiten die wij organiseren.

Welke speciale activiteiten kennen we?

Dagen voor kennismaking en teambuilding

Voor de klassen 1 t/m 5 organiseren we twee maal per jaar een leuke dag, zodat wij  elkaar eens van een heel andere kant leren kennen.

Excursies

Enkele keren per jaar gaat een klas op excursie naar bijvoorbeeld bedrijven en musea. Deze excursies vinden bijna altijd onder schooltijd plaats.

Hoe zijn de lesuren verdeeld?

De leerlingen ontvangen een vast lesrooster. De lestijden zijn van 8.30 uur tot 14.30 uur.
Zij krijgen les van verschillende leerkrachten en moeten ook regelmatig van lokaal wisselen.

Lessentabel

In klas 1 tot en met 4 zijn de lesuren als volgt verdeeld: De leerlingen van klas 5 hebben allemaal
een individueel rooster.

CSO De Boog lessentabel

Vensters voor verantwoording

De Boog participeert in het project ‘Vensters voor Verantwoording’ en heeft allerlei informatie over de school op deze website geplaatst. Op deze manier leggen wij verantwoording af over ons onderwijs. De gegevens zijn te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl.

Schoolinspectie

De schoolinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Voor dit doel wordt onze school ook door de inspectie bezocht. De resultaten van dit onderzoek kunnen via internet door iedereen worden ingezien. De gegevens zijn te vinden op de website www.onderwijsinspectie.nl.