Wat zijn de resultaten van ons onderwijs?

Wij vinden het erg belangrijk dat de jongere die bij ons van school gaat, werk heeft. Daar is ons schoolprogramma sterk op gericht. Met name de stages spelen daarbij een belangrijke rol. De trajectbegeleider van de leerling kijkt naar de mogelijkheden van de leerling en de eisen die op de arbeidsmarkt worden gesteld.

Daarna zoekt hij of zij naar een passende beschikbare functie voor de individuele leerling; dit is echt maatwerk. Van de leerling zelf vragen we ook veel inzet en doorzettingsvermogen. De eisen die aan werknemers worden gesteld zijn namelijk hoog.

Uitstroom naar werk

Uistroom naar werk

Certificaten

Certificaten

Kwaliteitsonderzoeken