Onze leerlingen

Op deze pagina leest u op welke manier wij uw kind hier op school begeleiden en hoe u uw kind voor onze school kunt aanmelden.

Hoe begeleiden we onze leerlingen?

In De Boog besteden we veel aandacht aan de begeleiding van uw zoon of dochter. Hiervoor hebben we de volgende mogelijkheden.

Leerlingbesprekingen
Alle leerlingen worden meerdere keren per jaar besproken. In een klein team bespreken we de resultaten bij de verschillende vakken, het gedrag van de leerling en hoe hij/zij als persoon functioneert. Eventueel maken we afspraken voor een andere benadering of extra hulp. Zonodig neemt de mentor daarna contact op met de ouders.

Mentor
Alle leerlingen in de onderbouw hebben een mentor. Dit is vaak de leraar die in die klas de meeste lessen geeft. Bij haar of hem kan de leerling altijd terecht met vragen of problemen. Maar ook u als ouder kan met uw vragen/opmerkingen bij de mentor terecht. De mentor heeft geregeld een voortgangsgesprek met uw zoon of dochter; dat gesprek kan plaatsvinden na schooltijd. Hiervoor wordt van tevoren een afspraak gemaakt.

Trajectbegeleider
Elke leerling in de bovenbouw heeft een trajectbegeleider, die de stage verzorgt. De trajectbegeleider is ook de mentor van de leerling. In deze periode is de stage een zeer belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Dit is immers de belangrijkste stap tussen school en werk. De trajectbegeleider adviseert en probeert de juiste weg te vinden naar werk dat het beste bij deze leerling past.

Intern ondersteuningsteam
De directeur, de psycholoog, de maatschappelijk werker en de intern begeleider vormen samen het intern ondersteuningsteam. Als er problemen zijn met een leerling kijkt dit team naar mogelijke oorzaken. Zo nodig vinden er nadere onderzoeken of toetsen plaats. Samen zoeken we naar oplossingen om de leerling, de leerkracht(en) of de ouders te helpen en ondersteunen.

Hoe kunt u uw kind aanmelden?

U kunt uw kind met een formulier aanmelden bij de directeur van De Boog. Wij vragen dan gegevens op bij de vorige school. De intakecommissie doet zo nodig aanvullend onderzoek. Als alle rapportages compleet zijn, wordt er een gezamenlijk rapport opgesteld. Dit rapport gaat naar het Loket van het Samenwerkingsverband. Deze beslist dan of uw kind wel of niet geplaatst kan worden.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055)  542 31 93. We staan u graag te woord.