De Boog in het kort

De Boog is een kleine christelijke praktijkschool voor kinderen van 12 tot 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben en vooral vanuit de praktijk leren. In een veilige en betrokken omgeving begeleiden wij onze leerlingen naar een waardevolle plek in de maatschappij.

Wie je ook bent en hoe je ook bent: op De Boog is iedereen welkom. Wij geloven in jouw talenten en kwaliteiten. Bij ons kun je op een passende manier leren die aansluit bij jouw mogelijkheden. Samen met jouw ouders komen we er achter wat je wilt en wat je kunt.

Een leuke schooltijd waar je echt iets aan hebt daar gaan we voor. Je verlaat de school met een diploma én kijkt met plezier en trots terug op de schooltijd op De Boog!

Christelijk

Wij zijn een christelijke school. In het woord christelijk zit een verwijzing naar Jezus Christus. In onze school willen we gestalte geven aan de navolging van Christus, zoals wij Hem in de bijbel leren kennen. Dit proberen we tot uiting te laten komen in de omgang met elkaar, in de dagopeningen en de vieringen.

Overzichtelijk en veilig

De Boog is een kleine school. Iedereen kent elkaar, de leerkrachten kennen alle leerlingen. In een klas zitten maximaal 18 leerlingen. Doordat alles zich op één terrein bevindt, is de ruimte ook goed te overzien. Dat geeft de leerlingen een veilig gevoel.

Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is bestemd voor leerlingen met een leerachterstand, die niet in staat zijn een diploma te behalen in één van de leerwegen
in het vmbo. Ook niet met extra ondersteuning. We bereiden de leerlingen voor op deelname aan het arbeidsproces en bieden de mogelijkheid om via stages in de praktijk te leren. Voor praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens. Het onderwijs eindigt na het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt.

Voor welke leerlingen is er plaats?

De overheid heeft vaste criteria vastgesteld voor de toelating tot onze vorm van onderwijs. Dit betekent dat een leerling een IQ (intelligentiequotiënt) moet hebben tussen de 55 en 80 en een leerachterstand van tenminste drie jaar.

Wat is Passend onderwijs?

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben georganiseerd is. Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is het Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Ook De Boog maakt hier deel van uit. Iedere leerling krijgt in principe op elke school de juiste basisondersteuning. Voor meer specialistische hulp en extra ondersteuning hebben de scholen onderling afspraken gemaakt. De scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een volledig dekkend ondersteuningsaanbod. In het Schoolondersteuningsplan (SOP) staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning De Boog aanbiedt.

Wie bestuurt de school?

Het bevoegd gezag van de school is het bestuur van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Apeldoorn (Stichting CSO). Naast De Boog heeft dit bestuur nog twee andere scholen onder haar gezag, dit zijn De Prinsenhof en De Zonnehoek.

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055)  542 31 93. We staan u graag te woord.