Management
Mw. P.J.S. Lambooij-Jansen
Directeur

Leerkrachten
Dhr. G. van Arragon
Metaaltechniek
Mw. A. Bergman
AVO-vakken + coördinator AVO
Dhr. W. Boon
Horeca
Dhr F. Bos
Bewegingsonderwijs + stageleraar
Dhr. E. Eggink
AVO-vakken, coördinator veilige school + interne begeleiding, anti pest coördinator
Mw. I. Garssen
AVO-vakken + stageleraar + stagecoördinator
Mw. T. Grievink
AVO-vakken + ICT
Dhr. T. Hofstra
AVO-vakken en CCV
Mw. N. Holtrust-Nijenhuis
Horeca + stageleraar
Dhr. M. Hutte
AVO-vakken + stageleraar
Mw. K. Leenarts
AVO-vakken
Mw. A. Molenaar-koopman
AVO-vakken
Mw. W. Keizer
Avo-vakken en CCV + stageleraar
Dhr. T. Klooster
Algemene techniek en SVA Schilderen + stageleraar
Dhr. B. Kuiper
Horeca
Dhr. J. Leerkes
Bouwtechniek/ houtbewerking, stageleraar + coördinator praktijkvakken
Dhr. JF. Mulder
Bewegingsonderwijs
Mw. A. Onvlee
AVO-vakken
Mw. S. van der Rijt
AVO-vakken + stageleraar
Mw. C. van der Tas
Tuinbouw
Dhr. M. Zonne
AVO-vakken + stageleraar
Mw. R. Zwolsman
AVO-vakken
Dhr. A. Schouwenaar
Leerwerkmeester techniek
Dhr. F. Neef
AVO-vakken

Onderwijs-ondersteunend personeel
Dhr. R. Groote Schaarsberg
Onderwijsassistent/ conciërge
Mw. J.J.M. Hoogendoorn-Nijboer
Administratie
Mw. P. ter Horst
Logopedist
Mw. P.van Andel
Administratie/ interne stage

Leerlingenondersteuning
Mw. A.W. Haafkes
Schoolarts
Mw. S. Klein Swormink
Maatschappelijk werker
Dhr. E.Eggink
Ondersteuningscoördinator
Mw. P.J.S. Lambooij-Jansen
Voorzitter kernteam
Mw. W.Riemens
Psycholoog

Mentoren
Klas 1A: Mw. A. Onvlee en Dhr. JF. Mulder
Klas 1B: Mw. A. Molenaar-Koopman en Dhr G.van Arragon
Klas 2A: Dhr. W. Boon en Dhr. B. Kuiper
Klas 2B: Mw. R. Zwolsman en Dhr. M. Zonne
Klas 2C: Mw. K. Leenarts en Dhr. T. Hofstra

Stageleraren/trajectbegeleiders
Dhr. F. Bos
Mw. I. Garssen
Mw. N. Holtrust-Nijenhuis
Dhr. M. Hutte
Dhr. T. Klooster
Dhr. J. Leerkes
Mw. S. van der Rijt
Mw. W. Keizer
Dhr. M. Zonne

Maatschappelijk werker
Mw. Klein Swormink
Bereikbaar bij:
MEE Veluwe, Postbus 394
7300 AJ, Apeldoorn
Tel. 055-526 92 00 of 06 467 481 81

Bestuur

Het bevoegd gezag van De Boog is het bestuur van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Apeldoorn. Naast de Boog heeft dit bestuur nog twee andere scholen onder haar gezag, dit zijn:

  1. De Prinsenhof: speciaal basisonderwijs (4 tot 12 jaar)
  2. De Zonnehoek: speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, cluster 3 (4 tot 20 jaar)

Drie scholen met elk een heel eigen specialisme en doelgroep, maar met hetzelfde uitgangspunt: onze christelijke identiteit.

Raad van bestuur (Jan Rensink)

De drie scholen worden bestuurd door de raad van bestuur.
Het contactadres is: Mr. Van Hasseltlaan 57, 7316 DK Apeldoorn, tel. 055-5889889.

Raad van toezicht

De raad van toezicht en de schoolinspectie houden toezicht op het werk van de raad van bestuur.
Ook is onze school betrokken bij de Stichting Leerlingenzorg Apeldoorn en Regio.
In dit samenwerkingsverband nemen alle scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn en omstreken deel.