Het doel van stage

Stage is een heel belangrijk onderdeel van het onderwijs op onze school. Ons doel is de leerling te begeleiden naar een passende (werk) plek in de maatschappij.

Stage in klas 2

Leerlingen in de tweede klas hebben een uur stagevorming op hun rooster. In deze les wordt o.a. aandacht besteed aan de verschillende sectoren ( zorg, detail, logistiek, groen, techniek) en de werknemersvaardigheden . Ze worden voorbereid op de stage.

Ze doen ook geregeld een week lang van 08:30 uur tot 14:30 uur op school onder begeleiding conciërge werkzaamheden als koffiekar klaar zetten, boodschappen, broodjes maken voor in de kantine, kantine opruimen. Dit heet interne stage.

In het 2e leerjaar vindt ook het stage-assessment plaats. Dat is een onderzoek om te bepalen of de leerling al geschikt is voor de stage. Na het stage-assessment wordt de leerling zorgvuldig gekoppeld aan een van de stage-trajectbegeleiders.

Stage in klas 3

In het 3e leerjaar zijn er voor de leerlingen 2 stageperiodes van 20 weken, 1 dag per week. Het doel van deze stages is oriënteren op beroepen en het opdoen van werknemersvaardigheden:

  • Op tijd komen
  • Werkhouding
  • Doorzettingsvermogen
  • Omgang met collega’s
  • Omgaan met kritiek en advies
  • Initiatief nemen
  • Zelfstandigheid

De leerling kiest de sector voor de stage in overleg met de trajectbegeleider en de ouders.

Stage in klas 4 en 5 en 6

De leerlingen in klas 4 lopen 2 dagen per week stage. In klas 5 wordt dit uitgebreid naar 3 of soms zelfs 4 dagen per week. Soms weet de leerling al welke sector het beste past, soms proberen we nog stages uit. Er worden steeds meer werknemers- en vakvaardigheden in de praktijk geleerd. Uiteindelijk gaat het erom een passende werkplek te vinden, waar de leerling met plezier zijn talenten kan gebruiken. Meestal wordt de stage dan uiteindelijk omgezet in een baan.

Klas 6 bestaat uit leerlingen die een opleiding volgen op het Entreeonderwijs. Zij lopen 3 dagen stage en gaan 1 dag naar school op een ROC. Daarnaast komen ze nog een halve dag terug op De Boog voor huiswerkbegeleiding.

Klas 5 en 6 zijn de uitstroomklassen. Hierna gaat de leerling aan het werk of een vervolg opleiding doen, of een combinatie van beide. (BBL)

Vakgerichte opleiding

De leerlingen in de bovenbouw kunnen cursussen op De Boog of buiten de school volgen die bij hun stages aansluiten. Zo doen zij meer vakgerichte kennis en vaardigheden op en halen een certificaat of een diploma. Deze cursussen sluiten vaak aan bij de stage. (lees meer hierover onder bovenbouw).

Trajectbegeleider

Elke leerling in de bovenbouw heeft een trajectbegeleider, die de stage verzorgt. De trajectbegeleider is ook de mentor van de leerling. De trajectbegeleider wordt zorgvuldig uitgekozen voor elke leerling en gekoppeld tot deze leerling van school gaat. Hierdoor leren ouders, leerling en trajectbegeleider elkaar goed kennen, ontstaat er een goede band en kan de leerling optimaal begeleid worden.

De stage is immers de belangrijkste stap tussen school en werk. De trajectbegeleider adviseert en probeert de juiste weg te vinden naar werk dat het beste bij deze leerling past. Samen met de ouders en de leerling wordt naar geschikte stageplaatsen gezocht. Daarnaast houdt de trajectbegeleider de ontwikkeling van de leerling op school en op stage nauwlettend in de gaten. Twee maal per jaar vindt een IOP gesprek plaats, waarbij de doelen voor de komende periode worden besproken.

Maar ook tussentijds is er intensief contact. De trajectbegeleider bezoekt de leerling regelmatig op de stageplek en houdt de ouders op de hoogte van de voortgang. Bij problemen probeert de trajectbegeleider samen met leerling, ouders en bedrijf een oplossing te vinden.

Ondersteuning en subsidies

Participatiewet

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Iedereen die kan werken, maar op de arbeidsmarkt ondersteuning nodig heeft, valt onder deze wet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.

Er zijn voor schoolverlaters van het praktijkonderwijs diverse mogelijkheden voor ondersteuning via de participatiewet, bijvoorbeeld loonkostensubsidie en jobcoaching.

De trajectbegeleider overlegt samen met leerling, ouders, stagebedrijf en zo nodig ook met het jongerenloket van de gemeente, UWV, Lucrato of andere instanties wat passend is.

Nazorg

Nog twee jaar nadat de leerling van school is, houden wij in de gaten hoe het met hem/ haar gaat. Werkt hij nog bij dezelfde werkgever? Gaat het goed? Kunnen we nog ergens bij helpen?

Meer informatie ?

Ingeborg Garssen, Stage- coördinator,
i.garssen@cso-deboog.nl
Tel 06 42324263

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055)  542 31 93. We staan u graag te woord.